KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

rok wydania: 2015

nakład: 750 egz.

87 stron, oprawa twarda

Publikacja albumowa wydana w związku z przypadającymi w 2015 r. trzema jubileuszami: 70-leciem osadnictwa polskiego na ziemiach zachodnich, 25 rocznicą odrodzenia samorządów oraz 10. edycją konkursu „Nagroda starosty gryfińskiego za promocję powiatu”.

Dzięki albumowi możemy poznać wiele postaci związanych z powiatem gryfińskim: pierwszych osadników, w tym także bohaterów forsowania Odry w 1945, wszystkich laureatów nagrody starosty, radnych Rady Powiatu oraz najzdolniejszych reprezentantów młodego pokolenia – stypendystów Rady Powiatu.

 

 


 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony