KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zostali laureatami prowadzonej pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogólnopolskiej akcji ekologicznej zorganizowanej przez firmę EKOPHONE.

Dobrym nawykiem a wręcz powinnością każdego człowieka powinno stać się pozyskiwanie surowców wtórnych oraz odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym, stąd też celem tej akcji ekologicznej była zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych i przekazanie ich do profesjonalnego recyklingu.

Uczniowie Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Chojnie odnosząc wiele sukcesów w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach oraz akcjach ekologicznych udowadniają, że nasze wspólne działania w domu, szkole i w naszym późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyjemy.

Tym razem zbiórka zużytych telefonów komórkowych pozwoliła uczniom Ośrodka znaleźć się w gronie siedmiu szkół – laureatów, które wykazały się największą aktywnością w tej akcji. Na zdjęciu uczestnicy akcji wraz z opiekunami

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony