KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

26 czerwca 2014 roku w Sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Wojciecha Dobraka Dyrektora Oddziału PGE Górnictwo i Energetyka. Starosta Gryfiński Wojciech Konarski oraz Dyrektor oddziału ZEDO Wojciech Dobrak podpisali list intencyjny, który zainicjował współpracę pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie a spółką PGE.

Dalszym etapem wdrażania będzie podpisanie porozumienia i umowy określających szczegółowo zasady współpracy. Podpisany list to także możliwość realizacji zadań, niezwiązanych bezpośrednio ze szkoleniem uczniów na terenie elektrowni. Dzięki temu możliwe będzie również organizowanie wspólnych seminariów, imprez kulturalnych oraz wspieranie innych działań związanych z promocją placówki i edukacją młodzieży.
W efekcie podpisany list umożliwi dostosowanie oferty edukacyjnej do realiów lokalnego rynku pracy.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony