KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Technikum Zawodowe i Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zdobyło miejsce w czołówce XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015.
W Rankingu Egzaminów Zawodowych 2015, w którym Kapituła brała pod uwagę zdawalność i przystępowalność do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, szkoła znalazła się wśród 150 najlepszych w Polsce. W Rankingu Techników 2015, gdzie przy ocenie pod uwagę brane były sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego, szkoła znalazła się wśród 300 najlepszych w Polsce.
Chojeńskie Technikum otrzymało znak potwierdzający wysoką jakość szkoły i tytuł Brązowa Szkoła 2015.
info
Informacje - krótko

Bezpieczne wakacje 2018
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Matura
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony