KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie trwają pracę związane z próbą przywrócenia kształcenia w „wymarłym” już zawodzie, jakim jest szkutnik. Od kilku dni ogólnopolskie media donoszą o podjętych przez ZSP nr 2 oraz goleniowską firmę Technologie Tworzyw Sztucznych, specjalizującą się w budowie luksusowych jachtów, działaniach mających na celu reaktywację kształcenia we wspomnianym zawodzie.

Szkutnik przed kilkoma laty zdjęty został z ministerialnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i teraz aby móc wznowić kształcenie w tym kierunku niezbędne jest spełnienie wielu warunków, z których najważniejszym jest ponowne wprowadzenie do wspomnianej klasyfikacji „wymarłego” zawodu. Zgodnie z instrukcjami uzyskanymi przez szkołę w Departamencie Szkolnictwa Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej trwają procedury związane ze złożeniem przez TTS z Goleniowa wniosku do Ministerstwa Gospodarki o możliwość kształcenia młodocianych pracowników w szkutnictwie. Ponadto ZSP nr 2 w Gryfinie nawiązał kontakt z Wydziałem Budowy Jachtów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, który dysponuje zapleczem naukowym. Jeśli wszystkie wspomniane działania zakończą się pomyślnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie stanie się jedyną szkołą ponadgimnazjalną w Polsce kształcącą we wspomnianym zawodzie.

 

Źródło: ZSP nr 2 w Gryfinie

info
Informacje - krótko

Bezpieczne wakacje 2018
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Matura
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony