KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w maju 2015 r. złożył wniosek o akredytację dla instytucji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+. Integralną częścią wniosku była Strategia internacjonalizacji ZSP w Chojnie. Strategia zakłada działania mające na celu intensyfikację współpracy międzynarodowej, przygotowanie uczniów do funkcjonowania na krajowym i europejskim rynku pracy oraz budowanie wizerunku ZSP w Chojnie, jako instytucji podejmującej skuteczną współpracę międzynarodową.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki oceny wniosków o akredytację i przyznała ZSP w Chojnie Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Chojeńska szkoła znalazła się w elitarnym gronie czterech placówek edukacyjnych w Polsce, które mogą od 2016 r. występować o środki europejskie na projekty mobilności zawodowej w uproszczonej procedurze.

Ponad 170 uczniów ZSP w Chojnie, kształcących się w zawodach technik hotelarskich i gastronomicznych, odbyło już staże w Anglii, Niemczech i na Malcie. Uzyskanie akredytacji stwarza szansę na rozszerzenie tej grupy o osoby zdobywające wykształcenie budowlane, informatyczne oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych różnych specjalności.

Autorem Strategii internacjonalizacji ZSP w Chojnie i wniosku o akredytację jest koordynator współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie Janusz Cezary Salamończyk.


Staż w Anglii


Staż na Malcie
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony