Zakończył się realizowany w tym roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie kolejny projekt mobilności pt. „Od praktyki do pracy" z programu Erasmus+. Głównym celem projektu było odbycie czterotygodniowych staży przez dwunastu uczniów Technikum Zawodowego w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
Staże w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych odbywały się w hotelach w Anglii i restauracjach na Malcie.
Wymiar staży wynosił 40 godzin tygodniowo. Uczennice odbywające praktykę w hotelach w Anglii były odpowiedzialne w szczególności za utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych oraz kompleksową obsługę gości w restauracji hotelowej. W restauracjach na Malcie odpowiedzialnością gastronomów była m.in. obsługa gości w sali restauracyjnej oraz przygotowywanie napojów i posiłków.Program praktyk został opracowany zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, w ramach wdrożonego w szkole systemu ECVET - Europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
W ramach projektu dla uczestników odbyło się przygotowanie językowe, kulturowe oraz psychologiczno-pedagogiczne. Został zorganizowany kurs językowy, zakupiono słowniki polsko-angielskie, odbyły się spotkania z policjantem, pedagogiem i doradcą zawodowym.
Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w kursie językowo-kulturowym realizowanym za granicą. Kurs języka angielskiego dla stażystów w Sherborne prowadzony był przez nauczyciela języka angielskiego Boba Betts'a, a w Marsaskali przez Charlota Mifsuda. Prowadzący, oprócz nauki języka, zapoznali uczestników kursu z historią miejscowości oraz tradycjami.Oprócz pracy i nauki języka angielskiego stażyści mieli zapewnione rozmaite atrakcje. Młodzież w Anglii zwiedzała Sherborne i Exeter, uczestniczyła w wystawach i koncertach, integrowała się ze społecznością lokalną, m.in. podczas gry w kręgle. Uczniowie na Malcie zwiedzili Marsaskalę, Vallettę, Mdinę i Gozo. Widzieli przepiękną jaskinię Blue Grotto i Lazurowe Okno. Uczestniczyli w pokazie fajerwerków i koncertach, organizowanych w ramach dorocznych fiest.Uczniowie ZSP w Chojnie rzetelnie i sumiennie realizowali swoje obowiązki objęte programem praktyk, otrzymując od pracodawców bardzo dobre referencje oraz oferty pracy po skończeniu szkoły. Praca w zagranicznych hotelach i restauracjach dała im doświadczenie, które z pewnością będzie przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Na realizację projektu ZSP w Chojnie otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości 35 140,00 euro.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony