KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Sukcesy młodych ludzi świadczą o tym, że potrafią oni dążyć do celu, zdobywać uznanie innych, być przykładem pracowitości
i wytrwałości. Właśnie takim przykładem jest Ida Rumbuć, która w I semestrze roku szkolnego 2015/2016, jako jedyna spośród wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, osiągnęła średnią ocen powyżej 5,0 oraz wzorowe zachowanie i tym samym została stypendystką Rady Powiatu.


Ida Rumbuć jest uczennicą I klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Jest ambitna, pracowita i sumienna, czego dowodem są jej wyniki w nauce – średnia ocen 5,06.

W pierwszym semestrze uzyskała stuprocentową frekwencję. Zajęła pierwsze miejsce w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych kwalifikując się do udziału na szczeblu wojewódzkim.

Zajmując pierwsze miejsce w eliminacjach szkolnych, będzie reprezentowała szkołę w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie.

Pasją Idy jest nauka języków obcych, m.in. języka szwedzkiego. Interesuje się także architekturą i w przyszłości chciałaby studiować na tym kierunku. W wolnych chwilach czyta książki i rozwija swoją wiedzę w dziedzinie hotelarstwa.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony