Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze wspólnie ze Strażą Miejską w Gryfinie 15 kwietnia br. zorganizowało  I Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. 
Celem mistrzostw było wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania, ale nie tylko.

Mistrzostwa to też połączenie zmagań szkół podstawowych, gimnazjalnych a także ponadgimnazjalnych. Akcja od 4 lat odbywała się pod nazwą „Gminne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy”,  co roku poziom naszej imprezy wrastał. W tym roku organizatorzy wyszli z ideą pomagania drugiej osobie na większy teren celem aktywizowania wszystkich gmin z terenu powiatu gryfińskiego. W tegorocznych mistrzostwach udział wzięło 138 uczestników (8 zespołów ze szkół podstawowych, 8 zespołów ze szkół gimnazjalnych,  7 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych).
I Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy uzyskały Patronat Honorowy wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy, rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  prof. dr hab. n. med. Andrzeja Ciechanowicza oraz starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego.

 

Źródło i Foto:  Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze, Straż Miejska w Gryfinie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony