6 listopada 2016 r. w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród IV Edycji Konkursu Historyczno-Artystycznego „Pamięć nieustająca" organizowanego przez Fundację Ostoja przy Wiśle. Kornelia Gil - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie została laureatką w konkursie literackim za pracę „Żale do Boga", która została umieszczona w publikacji „Oni i My spotkania dwóch światów". Praca została napisana pod kierunkiem Danuty Perz, nauczycielki historii.


Konkurs objęty jest honorowym patronatem MEN, a także: Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, IPN i innych instytucji naukowych oraz samorządowych, prasy i telewizji.

Uroczystość rozpoczęła się corocznym złożeniem wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Galę wręczania nagród poprowadziła dziennikarka i prezenterka - Anna Popek w Audytorium Minus Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrody wręczali: Andrzej Krzysztof Kunert - przewodniczący Jury Konkursu, Jan J