KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

6 października br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowym Czarnowie  uczestniczyli w lekcji historii, która odbyła się w siedzibie Towarzystwie Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej. O cennych zbiorach Towarzystwa opowiadała pani Janina Zawadzka, mówiła skąd pochodzą eksponaty, jaką mają historię, gdzie są najczęściej odnajdywane.

Zachęcała uczniów do przynoszenia ciekawych znalezisk.

Duże zainteresowanie wzbudziła sala edukacyjna, w której uczniowie rozpoznawali przedmioty codziennego użytku, pochodzące z minionego wieku, a także wystawa poświęcona Powstańcom Warszawskim. W czasie spotkania uczeń Dawid Chłystek przekazał znalezisko z okolic Widuchowej.

Na zakończenie spotkania wszyscy wpisali się do Kroniki Towarzystwa. To była prawdziwa lekcja historii.

Źródło: ZSS w Nowym Czarnowie

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony