25 marca br. po raz szósty spotkali się pracownicy Starostwa Powiatowego w Gryfinie i Uckermark oraz Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach w ramach projektu pt. „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Trangraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Tym razem warsztaty odbyły się na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i dotyczyły zagospodarowania przestrzennego i energii odnawialnej. Przedstawiciele poszczególnych urzędów omówili zakresy wykonywanych prac w danej jednostce, podzielili się doświadczeniami i wspólnie rozwiązywali niejasności dotyczące omawianych tematów.
Dla przypomnienia projekt obejmuje 12 spotkań roboczych, organizację konferencji turystycznej i wydanie publikacji turystycznej w której znajdzie się podsumowanie projektu. Wnioskodawcą jest Powiat Gryfiński, a partnerami Powiat Uckermark i Gmina Mieszkowice. 

                    

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony