KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

12 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego. Głównym tematem spotkania były działania samorządu i policji w świetle nasilonego ruchu migracyjnego ludności.Starosta Powiatu Uckermark Dietmar Schulze, radny Powiatu Uckermark Gerhard Rohne oraz Detlef Wolff i Lutz Wilke reprezentujący policję niemiecką podzielili się swoimi doświadczeniami oraz zapoznali członków Komisji i zaproszonych gości z zadaniami powiatu oraz sposobami ich realizacji w przypadku osiedlania imigrantów na terenie powiatu Uckermark, rozwiązywaniem problemów z asymilacją imigrantów, sprawach bytowych, realizacją obowiązku szkolnego oraz opieką zdrowotną.


W dalszej części posiedzenia poruszone zostały zadania policji, problemy z imigrantami oraz sposoby rozwiązywania zaistniałych konfliktów. Na posiedzenie Komisji, jej przewodniczący Wojciech Konarski zaprosił również burmistrzów i wójtów gmin przygranicznych: Cedyni, Widuchowej, Mieszkowic, Chojny oraz Gryfina.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony