KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

W „Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” Spółka z o.o. firma „Tom-Bud” pana Tomasza Łyko z Choszczna, przebudowuje pomieszczenia m in. po starszym modelu RTG Duo Diagnost S/N: 50000969, który zastąpiony zostanie nowoczesnym, bezpieczniejszym i w pełni cyfrowym aparatem firmy Philips Dura Diagnost Compact.

 

Ponadto w remontowanych pomieszczeniach znajdą się sprzęty medyczne do badań diagnostycznych takie jak:
• ultranowoczesny aparat USG z Dopplerem – wykonujący badanie w technice 4 D,
• system do analizy próby wysiłkowej EKG Holtera.

Ww. sprzęt został wniesiony przez „Dom Lekarski” SA, w ramach planu inwestycyjnego stanowiącego integralną część „Umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami Kupującego”.

Przeorganizowaniu uległa również rejestracja do lekarzy specjalistów, która w nowym wygodniejszym i dostępnym miejscu znajduję się przy wejściu z tyłu budynku szpitala (obok windy).

Zakończenie całości prac przewidziane jest w połowie grudnia br.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony