wakacje2018

KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Jerzy Miler podpisali z PFRON umowę w sprawie dofinansowania w ramach realizacji programu „Program wyrównywania różnic między regionami II” obszar „D” – likwidacja barier transportowych zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochody zostaną przekazane dla:

a) Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej  w Dębcach – kwota dofinansowania 80.000,00 zł.,

b) Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – kwota dofinansowania 80.000,00 zł.,

c) Gminy Gryfino – kwota dofinansowania 80.000,00 zł.,

d) Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie – kwota dofinansowania 80.000,00 zł.


W 2013 roku w ramach tego samego programu w obszarze „B” – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach, lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania Powiat pozyskał środki w wysokości 70.000,00 zł na wykonanie modernizacji II piętra w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Wkład własny Powiatu wyniósł 222.106,21 zł.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Matura
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony