26 lutego Zarząd Powiatu w Gryfinie podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo – Trzcińsko-Zdrój – Warnice, na odcinku Kłodowo – Żelechowo”.

Zadanie wykonywane będzie w bieżącym roku w ramach realizacji zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Prace drogowe obejmą odcinek drogi o długości 3 km. W zakresie robót planuje się przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji drogi oraz modernizację nawierzchni jezdni i rowów drogowych. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1,5 mln zł, a udział Urzędu Marszałkowskiego opiewa na kwotę 528 878,27 zł. Umowę z ramienia Powiatu podpisali wicestarosta Jerzy Miler oraz członek Zarządu Powiatu Jan Gładkow, stronę współfinansującą reprezentował wicemarszałek Jarosław Rzepa. W ubiegłym roku, w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim, przebudowano 1,5-kilometrowy odcinek drogi Baniewice – Chojna za kwotę 912 000,00 zł.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Matura
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony