KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Od niespełna dwóch tygodni trwają prace budowlane na dwóch ulicach powiatowych w Chojnie. Mowa o ul. Wilsona i ul. Łąkowej. Pierwsza z nich zyska nowy chodnik po obu stronach drogi, w przypadku drugiej oprócz gruntownej przebudowy ciągu pieszego, wykonana zostanie nowa nawierzchnia.

Inwestycje kosztować będą łącznie 410 tys. zł. Propozycję Powiatu w zakresie współfinansowania zadań przyjęła także Gmina Chojna. Udział finansowy samorządu lokalnego w realizacji obu zadań wyniesie 30%. Starosta Gryfiński, wraz z radnymi kilka dni temu osobiście sprawdzał postęp prac.


ul. Wilsona


ul. Wilsona


ul. Łąkowa


ul. Łąkowa

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony