KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

W miniony piątek (19 lipca) dokonano odbioru robót drogowych, prowadzonych w lipcu na dwóch odcinkach dróg powiatowych w gminach Mieszkowice i Chojna. Pierwsza z wykonanych inwestycji dotyczy odcinka drogi Mieszkowice – Gozdowice, o długości 400 mb. Zadanie to realizowane było przy 42% dofinansowaniu Gminy Mieszkowice, a całkowita wartość robót wyniosła 125 tys. zł.

Druga inwestycja objęła 300-metrowy odcinek drogi Chojna – Strzelczyn. W tym przypadku wartość prac wyniosła 150 tys. zł, którą w całości sfinansował Powiat.


Odcinek drogi Chojna – Strzelczyn przed przebudową


Odcinek drogi Chojna – Strzelczyn po przebudowie


Przebudowany odcinek drogi Mieszkowice – Gozdowice

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony