KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

24 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie podpisał umowę z firmą Strabag
spółka z o.o. na wykonanie w bieżącym roku przebudowy ulicy Armii Krajowej w
Gryfinie.
Umowę z ramienia Powiatu podpisali starosta - Wojciech Konarski, wicestarosta -
Jerzy Miler, wykonawcę reprezentował kierownik Grupy Szczecin Teren - Wojciech
Antczak.


Zadanie realizowane jest w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, przy 50% dofinansowaniu z
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Wartość podpisanej umowy opiewa na
kwotę 3,5 mln złotych. Udział finansowy w przedsięwzięciu będzie mieć również
Gmina Gryfino, która dofinansuje roboty budowlane w kwocie 500 tys. złotych.
Pozostałe koszty stanowić będą wkład własny powiatu. Przebudowa obejmie odcinek
ulicy o długości 1272mb. Zgodnie z umową prace potrwają do końca września.


Od lewej: naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami - Arkadiusz Durma, wicestarosta - Jerzy Miler, skarbnik powiatu - Janina Niwa, starosta - Wojciech Konarski, kierownik Grupy Szczecin Teren - Wojciech Antczak, kierownik nadzoru - Łukasz Szawaryński, członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej.


Od lewej: wicestarosta - Jerzy Miler, starosta - Wojciech Konarski, kierownik Grupy Szczecin Teren - Wojciech Antczak, burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - Mieczysław Sawaryn.

info
Informacje - krótko

Bezpieczne wakacje 2018
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Matura
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony