KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

24 maja br. Powiat Gryfiński oficjalnie przekazał Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie sp. z o.o. pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, z przeznaczeniem na poradnie specjalistyczne: chirurgiczną, urologiczną, ginekologiczną i okulistyczną.

W przekazaniu uczestniczyli: starosta gryfiński Wojciech Konarski, sekretarz powiatu Barbara Rawecka, prezes zarządu szpitala Grzegorz Bogdanowicz, dyrektor ds. administracyjno -technicznych Małgorzata Szewczuk oraz naczelna pielęgniarka szpitala Marzena Szurko. W spotkaniu wzięli też radni powiatu oraz pracownicy starostwa odpowiedzialni za realizację inwestycji.

Modernizacja przekazanych szpitalowi pomieszczeń o powierzchni ponad 500 m. kw. była częścią inwestycji realizowanej na przełomie lat 2016-2017, w ramach której wyremontowano pomieszczenia na najwyższym piętrze budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , wybudowano windę obsługującą wszystkie kondygnacje budynku (dofinansowanie z PFRON) oraz zmodernizowano pomieszczenia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Koszt inwestycji to ok 1.700.000,00 zł.

Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w lipcu tego roku, po przeprowadzeniu kontroli pomieszczeń przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony