KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Trwa remont budynku sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Umowa na roboty budowlane została zawarta 25 kwietnia 2017 r. Prace prowadzi Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z siedzibą w Chojnie. Inwestycja ma na celu modernizację sali gimnastycznej polegającą na przeprowadzeniu prac konstruktorskich, wzmacniających bryłę budynku, izolacji m. in. przez iniekcję ścian oraz remont wnętrza polegający na wymianie posadzki, modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej (zamiast grzejników zostaną zamontowane nagrzewnice).

Inwestycja umożliwi wychowankom placówki udział w zajęciach lekcyjnych wychowania fizycznego w komfortowych warunkach oraz wpisuje się w koncepcję zmodernizowania bazy edukacyjnej Ośrodka. Zakończenie prac planowane jest przed 1 września br.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2016 w wysokości 33 % wartości inwestycji.

info
Informacje - krótko

Bezpieczne wakacje 2018
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Matura
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony