31 maja br. odbyło się spotkanie związane z zamiarem uruchomienia kolejnego wyrobiska kopalni surowców mineralnych  w m. Golice, gm. Cedynia. Tematem rozmów było porozumienie dotyczące modernizacji drogi przez miejscowość i wyjazdu z kopalni.

Na zdjęciach poniżej: Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego Arkadiusz Durma, Starosta Gryfiński  Wojciech Konarski i Dyrektor Generalny Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. Krzysztof Grzesiak.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony