KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zakończone zostały prace związane z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Podjazd wykonano z konstrukcji stalowej z ocynkiem.  Budowa kosztowała 64.028,70 zł i została pokryta częściowo przez Powiat Gryfiński (30.000,00 zł) a częściowo przez użytkownika budynku czyli Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (34.028,70 zł).

Inwestycja umożliwia osobom na wózkach inwalidzkich korzystanie z budynku również na pierwszym piętrze. Wykonawcą prac była firma BUDIMEX Usługi Ziemne, Mieczysław Paweł Jurczak.  

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony