KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

W Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, Zarząd Powiatu i przedstawiciel spółki MALDROBUD z Myśliborza podpisali 23 czerwca 2017 r. umowę na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi" z programu PROW 2014-2020.

Na wykonanie kolejnego odcinka drogi w kierunku Gogolic o długości 811 mb przeznaczono kwotę 974.125,52 zł brutto, z czego 63,63% stanowią środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną: przebudowa jezdni drogi wraz z konstrukcją, budowa parkingu i ciągu pieszego.

Planowany termin zakończenia robót: 15.10.2017 r.

Od lewej: Arkadiusz Durma - naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami, Jerzy Miler  -wicestarosta, Wojciech Konarski - starosta, Edward Malinowcz - prokurent spółki MALDROBUD. W głębi: Piotr Bugajski – radny Rady Powiatu, Jan Gładkow – członek Zarządu Powiatu.

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony