KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia Zarządu Powiatu 6 lipca br. było podpisanie umowy z wykonawcą na zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”. W ramach projektu finansowanego ze środków UE, którego wartość określono na 6 291 266 zł, roboty budowlane o wartości 5 545 247 zł realizować będzie firma BRUKPOL-2 Andrzej Szyłow z Żabnicy. Powiat pozyskał dofinansowanie, które ma wynieść do 85%. Wkład własny Powiatu to blisko 2 mln zł.

 W Zakładzie Aktywności Zawodowej znajdzie zatrudnienie 40 osób niepełnosprawnych z powiatu gryfińskiego, w tym: 28 ze znacznym stopniem niepełnosprawności (5 osób na wózkach  inwalidzkich) i 12 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ZAZ funkcjonować będą następujące działy: produkcja podpałki ekologicznej, usługi krawieckie, usługi archiwizacyjne, usługi konfekcjonowania i pakowania, usługi sprzątania oraz prowadzenie strzelnicy sportowej.

Obecnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi już jeden projekt unijny, którego zadaniem jest szkolenie przyszłych uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej. Złożony jest także kolejny wniosek, który ma za zadanie uaktywnić osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem.

Wszyscy burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu gryfińskiego podpisali akces o przystąpieniu do Komitetu Honorowego utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. Wyrazili także chęć współpracy z ZAZ w ramach ekonomii społecznej (świadczenie usług przez Zakład na rzecz gmin i ich jednostek organizacyjnych).

Zarząd Powiatu podpisał także porozumienie o przekazaniu Gminie Gryfino dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 412523Z, tj. Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie". Powiat przekaże gminie 500 tysięcy zł. Podjęto także uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Krasińskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego. 

 

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony