KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Sprzyjające warunki atmosferyczne panujące w ostatnich tygodniach 2017 roku pozwoliły zrealizować kilka ważnych inwestycji na drogach powiatowych. Roboty drogowe prowadzone były m.in. w gminach Cedynia, Chojna i Mieszkowice. Dzięki współpracy z samorządem lokalnym wykonane zostały chodniki w miejscowościach Goszków, Wierzchlas, Lubiechów Górny oraz na ul. Kościuszki w Cedyni. Modernizację nawierzchni przeprowadzono z kolei na odcinkach dróg Chojna – Strzelczyn oraz Orzechów – Żelichów. Łączny koszt tych prac wyniósł prawie milion złotych.

 


Chodnik w Goszkowie (gm. Mieszkowice)


Chodnik w Goszkowie (gm. Mieszkowice)


Chodnik w Lubiechowie Górnym (gm. Cedynia)


Chodnik w Lubiechowie Górnym (gm. Cedynia)


Droga Strzelczyn – Chojna (gm. Chojna)


Droga Orzechów – Żelichów (gm. Cedynia)


Droga Orzechów – Żelichów (gm. Cedynia)

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony