INFORMACJA O PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

Starosta Gryfiński informuje, że dnia 24.12.2018 r. (Wigilia) Starostwo Powiatowe w Gryfinie, w tym filia w Chojnie będzie nieczynne.

W związku z powyższym dzień 22.12.2018 r. (sobota) wyznaczono jako dodatkowy dzień, w którym Starostwo będzie otwarte dla mieszkańców.

W maju br. rozpoczęła się przebudowa odcinka drogi powiatowej w Golicach, w gminie Cedynia. Wykonawcą robót jest firma Maldrobud z Myśliborza, a koszt zadania opiewa na kwotę prawie 1,2 mln złotych. Długość modernizowanego odcinka drogi wynosi 0,5 km. Inwestycja zgłoszona została przez Powiat do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, który jest kontynuacją tzw. „schetynówek”. Wniosek znajduje się na drugim miejscu na liście rezerwowej.


Remont drogi w Golicach

W latach poprzednich Powiat realizował z tego programu inwestycje drogowe, które w szczególności dotyczyły tras alternatywnych w miastach, dla ruchu ciężkiego kierowanego z drogi krajowej nr 31, ale nie tylko...
2009 rok – Przebudowa ulicy Odrzańskiej w Mieszkowicach (koszt inwestycji: 1,9 mln zł)
2011 – Przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój – Warnice (6,9 mln zł)
2012 – Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie (1,6 mln zł)
2013 – Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Chojnie (2,5 mln zł)
2014 – Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowicach (2,5 mln zł)
2015 – Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Chojnie (3 mln zł)
2016 – Przebudowa trasy tranzytowej w Gryfinie (6,4 mln zł)
2017 – Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie (3,7 mln zł)


Remont drogi w Golicach


Remont drogi w Golicach


Remont drogi w Golicach


Remont drogi w Golicach

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony