30 stycznia, podczas sesji Rady Powiatu, starosta, radni oraz zaproszeni goście uroczyście pożegnali Elżbietę Antkowicz, która po 12 latach sprawowania funkcji dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie złożyła wypowiedzenie z zajmowanego stanowiska.

Obecnie, do czasu wyłonienia w drodze konkursu następcy pani Antkowicz, funkcję dyrektora DPS pełni Marianna Kołodziejska-Nowicka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony