Połączone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego zostało zwołane na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie w dniu 7 marca 2014r.

Tematem przewodnim było pojawienie się na terytorium Polski dzików zakażonych Afrykańskim Pomorem Świń (ASF).W posiedzeniu, oprócz członków Zespołu i Komisji wzięli udział zaproszeni przedstawiciele nadleśnictw, straży i kół łowieckich, funkcjonujących w granicach administracyjnych powiatu gryfińskiego. Przedstawiciele Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej przedstawili genezę, sposób rozprzestrzeniania i metody walki z ASF oraz wyjaśnili wątpliwości przedstawicieli kół łowieckich i nadleśnictw dotyczące zobowiązań finansowych w przypadku realnego wystąpienia choroby na terenie powiatu.info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony