KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Starosta Gryfiński - Wojciech Konarski został wyróżniony przez kapitułę nagrody Orzeł Agrobiznesu tytułem i nagrodą Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu. Nagrodę Orzeł Agrobiznesu 2014 otrzymał rekomendowany przez starostę Bank Spółdzielczy w Gryfinie, który został doceniony za sukces rynkowy i aktywne wspieranie agrobiznesu.

W imieniu Banku nagrodę odebrała Prezes Zarządu Banku - Małgorzata Kaźmierczak.

Nagroda Orzeł Agrobiznesu przyznawana jest od 2001 r. dla firm z branży rolno-spożywczej i ich otoczenia. Jej celem jest promocja podmiotów, które odniosły sukces rynkowy i uzyskały wysoką ocenę między innymi za umiejętność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, prowadzenia negocjacji, tworzenia wizerunku przyjaznego konsumentom.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony