KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

W związku ze wspólnym projektem Powiatu Gryfińskiego i Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, 28 maja br. swoje mobilne stanowisko otworzył dla mieszkańców gminy Gryfino Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). 
131 osób zarejestrowało się i otrzymało login oraz hasło do swojego osobistego konta, w którym, można sprawdzić, gdzie i kiedy się leczyliśmy w ramach ubezpieczenia w NFZ, jakie badania nam wykonano, jakie leki refundowano, jaki był ich koszt. Ponadto każdy dzięki uzyskanemu dostępowi do ZIP może kontrolować, ile pieniędzy wydaje na nasze leczenie Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Dostęp do swojego konta w ZIP może mieć każda osoba pełnoletnia, niezależnie od tego, czy jest obecnie ubezpieczona, czy nie. Login i hasło do konta można otrzymać
w Zachodniopomorskim Oddziale NFZ w Szczecinie, przy ul. Arkońskiej 45.

Kolejna wizyta mobilnego stanowiska ZIP w Powiecie Gryfińskim odbędzie się
11 czerwca br. w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, ul. Świętego Floriana 10.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony