KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Najważniejszym punktem porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 26 czerwca br. było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Przed głosowaniem radni zapoznali się z przedstawionym przez skarbnika Powiatu Izabelę Świderek sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok oraz pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Rada Powiatu uznała, że Zarząd Powiatu w ubiegłym roku dobrze rozporządzał publicznymi środkami, w związku z czym większością głosów (16 za, 4 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium.
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony