Najważniejszym punktem porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 26 czerwca br. było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Przed głosowaniem radni zapoznali się z przedstawionym przez skarbnika Powiatu Izabelę Świderek sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok oraz pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Rada Powiatu uznała, że Zarząd Powiatu w ubiegłym roku dobrze rozporządzał publicznymi środkami, w związku z czym większością głosów (16 za, 4 wstrzymujących się) radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium.
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony