KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

14 lipca, realizując postanowienia zawartego w styczniu 2014 r. Porozumienia strony społecznej i samorządowej w sprawie Elektrowni Dolna Odra, w siedzibie ZEDO odbyło się spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa Włodzimierzem Karpińskim. Ze strony rządowej i Zarządu PGE w spotkaniu uczestniczyli: Rafał Baniak – podsekretarz stanu Ministerstwa Skarbu Państwa, Stanisław Gawłowski – sekretarz stanu Ministerstwa Środowiska, Marek Woszczyk – prezes Zarządu PGE, Jacek Kaczorowski – prezes Zarządu PGE GiEK oraz Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Ze strony Porozumienia uczestniczyli: Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński, Mieczysław Sawaryn – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie, Henryk Piłat – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz reprezentujący związki zawodowe działające w Elektrowni przewodniczący: Anna Grudzińska (NSZZ Solidarność), Mirosław Lebuda (NSZZ Solidarność 80), Robert Balbus (NSZZ Pracowników ZEDO), Roman Michalski (NZZ Pracowników Ruchu Ciągłego), Bogusław Pawłowicz (ZZ Inżynierów i Techników). Ponadto, co należy uznać za troskę o pracowników i miejsca pracy, obecni byli: przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda, były wicepremier i minister pracy, a obecnie prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, przewodniczący Regionu NSZZ Solidarność Mieczysław Jurek oraz przewodniczący Regionu NSZZ Solidarność '80 Wojciech Osman.

Minister Skarbu Państwa publicznie złożył deklarację, że nie ma podstaw do niepokoju o los Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Inwestycje w nowe moce wytwórcze wymagają dodatkowych analiz i rozstrzygnięć, co do polityki wsparcia w energetyce.

Obecni na spotkaniu podpisali wspólny komunikat:


Strona samorządowa i społeczna będą monitorowały realizację zapisów.
 

">

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony