KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Do 22 lipca 2014 r. trwają konsultacje społeczne do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego", który na zlecenie Powiatu Gryfińskiego został przygotowany przez firmę Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
15 lipca, w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się spotkanie, na którym uczestniczyli przedstawiciele gmin z naszego powiatu.

Spotkanie miało na celu możliwie jak najszersze przedstawienie koncepcji funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na siatce połączeń powiatowych oraz stworzenie płaszczyzny do dyskusji wypracowania i przedstawienia ewentualnych uwag.

Podczas spotkania została przedstawiona propozycja sieci komunikacyjnej na terenie powiatu gryfińskiego, która powinna funkcjonować w ramach usług o charakterze użyteczności publicznej.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony