Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego, w czasie posiedzenia w dniu 16 września br. zajęła się problemem środków psychoaktywnych używanych przez młodzież i dorosłych. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zaproszeni prelegenci oraz nauczyciele i pedagodzy ze szkół z terenu powiatu. Omówione zostały statystyki dotyczące czynów przestępczych i przemocy w rodzinie w odniesieniu do używania środków odurzających zarówno przez młodzież jak i przez rodziców, a także rodzaje najpopularniejszych środków psychoaktywnych wraz z objawami ich zażycia.
Jedną z ważniejszych kwestii była profilaktyka prowadzona przez służby i inspekcje powiatowe w celu wykrywania i likwidacji miejsc dystrybucji dopalaczy oraz zatrzymań osób zajmujących się rozprowadzaniem narkotyków. Starosta Gryfiński, Wojciech Konarski, podsumowując posiedzenie podkreślił rolę edukacji dzieci i młodzieży w zakresie długofalowych skutków zażywania substancji psychoaktywnych.


Andrzej Stechnij - Komendant Powiatowy Policji


Wioletta Rożko - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


Wojciech Konarski - Starosta Gryfińskiinfo
Informacje - krótko