KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

13 stycznia 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się spotkanie zespołu roboczego Porozumienia na rzecz rozwoju i obrony miejsc pracy w Zespole Elektrowni Dolna Odra (ZEDO).

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Gryfiński, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność, Przewodniczący Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność 80 oraz przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w ZEDO.

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację zakładu w kontekście braku decyzji Zarządu PGE  w sprawie inwestycji. Krytycznie oceniono działania PGE,  który wraz z Ministrem Skarbu Państwa w lipcu 2014 roku – podczas wizyty w ZEDO -  potwierdził przeprowadzenie głębokiej modernizacji bloków energetycznych istniejących w elektrociepłowni Pomorzany. Obecne wycofanie się z inwestycji i modernizacji spowoduje likwidację tego zakładu po roku 2019, a co za tym idzie utratę miejsc pracy przez 200 pracowników. Brak inwestycji to także zagrożenie dla bezpieczeństwa  rynku ciepła Szczecina oraz uzależnienie się od jednego dostawcy tj. spółki SEC, którego udziałowcem większościowym jest  niemiecki EON.

Uczestnicy spotkania wyrazili swoją głęboką dezaprobatę dla podejmowanych aktualnie działań przez Zarząd PGE oraz zdeklarowali, że podejmą wszelkie możliwe kroki, których celem będzie obrona miejsc pracy w Zespole Elektrowni Dolna Odra. W piątek 16 stycznia 2015 r. w EC Pomorzany odbyło się otwarte zebranie Załogi z Przewodniczącymi Związków zawodowych działających w Oddziale. Zostanie także wystosowane pismo do Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego o spotkanie w trybie pilnym, tematem którego będzie omówienie próby likwidacji ZEDO.


Informacje podpisali uczestnicy spotkania:
Wojciech Konarski, Jerzy Miler,  Mieczysław Sawaryn, Mieczysław Jurek, Wojciech Osman
Marian Sozański, Anna Grudzińska, Leszek Bloch, Roman Michalski, Mirosław Lebuda, Władysław Semczyszyn
info
Informacje - krótko

Bezpieczne wakacje 2018
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Matura
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony