KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Kolejne spotkanie starosty gryfińskiego Wojciecha Konarskiego z wójtami i burmistrzami gmin naszego powiatu odbyło się 17 marca. Poświęcone ono było szkolnemu współzawodnictwu sportowemu dzieci i młodzieży. Uzgodniono, że zarówno gminy, jak i powiat wesprą finansowo, poprzez gminę Gryfino, Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, doceniając jego rolę dla rozwoju sportu szkolnego i współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
Ustalono także, że powiat rozszerzy powierzenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej pozostałym siedmiu gminom w powiecie (dotychczas funkcję bibliotek powiatowych pełniły biblioteki w Chojnie i w Gryfinie). W związku z tym powiat zawrze z gminami stosowne porozumienia i przekaże dotacje na realizację określonych w nich zadań.
Podjęte na spotkaniu ustalenia muszą najpierw zatwierdzić właściwe Rady.
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony