KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie zorganizowały pod patronatem Kuratorium Oświaty Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Świat otwarty. Uczeń/Student/Absolwent - szanse edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych". Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów specjalistów zajmujących się na co dzień sprawami osób niepełnosprawnych lub współpracujących z takimi ludźmi.
Można było także zapoznać się z proponowanymi w oświacie rozwiązaniami ułatwiającymi start dzieciom niepełnosprawnym, które prezentowały Maria Borecka - kurator oświaty i Jolanta Majewska - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. 
O doświadczeniach i szansach uczniów i studentów z niepełnosprawnościami mówili Helena Borowska z biura ds. osób niepełnosprawnych WSH, Marcin Rakowski - student WSH TWP oraz Paweł Wdówik z biura ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.Wykład o kształtowaniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u osób niepełnosprawnych intelektualnie zaprezentowała dr hab., prof. PUM Bożena Mroczek. Jakie są szanse na korzystanie z funduszy PFRON oraz o działaniach zmierzających do zwiększenia szans zawodowych osób niepełnosprawnych mówili Andrzej Kowalczyk z oddziału zachodniopomorskiego PFRON, Marek Króla – z PUP w Szczecinie i Katarzyna Monkiewicz z PUP w Policach.

info
Informacje - krótko

Bezpieczne wakacje 2018
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Matura
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony