KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

25 lutego, podczas XV sesji Rady Powiatu, radni podjęli uchwałę w sprawie powołania skarbnika
Powiatu. Jednogłośnie została powołana na to stanowisko Janina Niwa, wieloletni pracownik Starostwa, do tej pory pełniąca obowiązki głównej księgowej. Zastąpiła ona Izabelę Świderek, która zrezygnowała z funkcji, w związku z objęciem stanowiska dyrektora szczecińskiego oddziału Agencji Rynku Rolnego. Nie zabrakło ciepłych życzeń, gratulacji i kwiatów , którymi obecni na sesji goście pożegnali dotychczasową pani skarbnik i powitali nową.

Pożegnanie skarbnika Izabeli Świderek


Powitanie nowej skarbnik Janiny Niwy
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony