KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

10 września 2016 r., w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, odbyła się konferencja pod tytułem: „Warsztat Terapii Zajęciowej jako tandem Spółdzielni Socjalnej i Zakładów Aktywności Zawodowej - zasady funkcjonowania i finansowania”, której organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”.

Konferencję poprowadzili:  p. Zbigniew Wasiak – ekspert w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, autor licznych publikacji, pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz p.  Izabela Kaczyńska-Wasiak – pracownik  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ekspert w dziedzinie tworzenia Zakładów Aktywności Zawodowej.

Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk".

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony