KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

10 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się II Forum Pracodawców Powiatu Gryfińskiego „Synergia – kluczem rozwoju". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zaproszonych firm, starosta gryfiński Wojciech Konarski , wicestarosta Jerzy Miler, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Bogusława Florek oraz wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: Maciej Puzik (ZSP nr 2 w Gryfinie) i Agnieszka Bylewska (ZSP w Chojnie).

Głównym tematem spotkania było omówienie sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie gryfińskim, zbudowanie płaszczyzny dialogu przedsiębiorców działających na terenie powiatu, współpraca z instytucjami rynku pracy oraz współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi.info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony