Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uhonorowało szesnaście spośród 346 Powiatowych Urzędów Pracy w całej Polski za uzyskanie w 2016 roku najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych, podejmowanych wobec osób bezrobotnych. W gronie najlepszych znalazły się cztery urzędy pracy z województwa zachodniopomorskiego, jednym z nich jest Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.

Wyróżnienie wraz z pamiątkową statuetką, z rąk Sekretarza Stanu Stanisława Szweda, odebrała dyrektor PUP - Bogusława Florek.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Darmowa Pomoc Prawna
Powiat wyróżniony na Ogólnopolskim Kongresie Regionów
Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony