31 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie otwierające kolejną kadencję Powiatowej Rady Rynku Pracy – organu opiniodawczo-doradczego starosty w sprawach polityki rynku pracy. Dziesięcioosobową Radę tworzą przedstawiciele związków zawodowych, organizacji zrzeszających pracodawców oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników, a także jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu. W nowym składzie Rada pracować będzie przez najbliższe 4 lata, tj. 2017-2021.

Do Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2017-2021 starosta gryfiński Wojciech Konarski powołał:

Przedstawicieli organizacji związkowych:

  • Beata Gorzelańczyk - Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego,
  • Andrzej Wronkowski - NSZZ "Solidarność" Międzyzakładowa Organizacja Związkowa,
  • Dariusz Roszkowski - Powiatowy Zarząd Forum Związków Zawodowych.

Przedstawicieli organizacji pracodawców:

  • Magdalena Majchrzak - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan,
  • Krzysztof Motyka - Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców.

Przedstawicieli społeczno-zawodowych organizacji rolników:

  • Edward Szczepanik - Związek Przedsiębiorców Rolnych,
  • Aleksandra Zielińska - Zachodniopomorska Izba Rolnicza.

Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego:

  • Gabriela Kotowicz - Gmina Cedynia,
  • Sylwia Tyrpa - Gmina Trzcińsko-Zdrój,
  • Anna Kusy-Kłos - Gmina Widuchowa.

Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy - Dariusz Roszkowski


Na czele Rady, decyzją jej członków, stanął Andrzej Wronkowski, a jego zastępcą została Sylwia Tyrpa.

Podczas spotkania Teresa Klisowska – zastępca dyrektora PUP zaprezentowała dyplom wyróżnienia za uzyskanie w 2016 roku najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych, podejmowanych wobec osób bezrobotnych, przyznane Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gryfinie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony