KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

7 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Starosty Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego z wójtami i burmistrzami gmin z terenu naszego powiatu. Starosta zaprosił władze gmin do wstąpienia do Honorowego Komitetu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej.

W przypadku przystąpienia, urzędy gmin, jak i jednostki gminne, w ramach ekonomii społecznej będą miały możliwość korzystania z usług ZAZ-u. Starosta poinformował także, że wniosek Powiatu na utworzenie Zakładu został pozytywnie zaakceptowany i po podpisaniu umowy otrzyma on 5 366 565 zł. Jego główna siedziba będzie mieściła się w budynku po warsztatach szkolnych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. Znajdzie tu pracę 40 osób niepełnosprawnych, wśród nich 28 ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym 5 osób na wózkach inwalidzkich) i 12 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ok. 10 osób  personelu. Wszyscy zatrudnieni będą uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych (rehabilitacja ruchowa i społeczna), będzie też wobec nich świadczona praca socjalna.

Starosta Wojciech Konarski zachęcił burmistrzów i wójtów do współuczestnictwa przy organizacji II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze.

Podczas spotkanie omówiono także tematy dotyczące wspólnych działań powiatu i gmin na 2017.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony