KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Na sesji w dniu 22 czerwca br. radni powiatowi uchwalili dotację dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Gryfińskiego w wysokości 62 500 zł. Po raz pierwszy potrzebę takiej pomocy wydyskutowano wspólnie z prezydium Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie m.in. zakupu sprzętu, środków materiałowych, wyposażenia, a także działań profilaktycznych.

W sesji uczestniczyli prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych dh Paweł Trzaskoś oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Prokopski. 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony