KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

29 czerwca, podczas posiedzenia, Zarząd Powiatu odwiedził Dom Pomocy Społecznej w Dębcach, który był organizatorem spotkania integracyjnego „Relaks z wędką”. Kilkudziesięciu mieszkańców ze wszystkich DPS-ów z powiatu i uczestników gryfińskiego WTZ świetnie bawiło przy dźwiękach muzyki.

Dla Zarządu Powiatu wizyta miała także inny charakter, albowiem był to przedostatni dzień prezesowania stowarzyszeniu przez panią Elżbietę Klonowską. Starosta Wojciech Konarski, w imieniu Zarządu podziękował pani prezes za bardzo dobrą współpracę, za wiele działań na rzecz Domu Pomocy Społecznej i jego mieszkańców. W okresie prowadzenia zadania przez Stowarzyszenie „Pod Dębami” warunki życia mieszkańców, jak i otoczenie DPS-u znacznie się poprawiły. Jest to bardzo przyjazne miejsce dla przebywających w nim podopiecznych. Od 3 lipca br. stowarzyszeniem kieruje pani Bożena Małecka.


Zarząd podziękował także za współpracę dotychczasowej dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Pani Agata Miłek w najbliższym czasie zmienia pracę. Przez dwa lata pracy dała się poznać jako bardzo dobry dyrektor. Przejście do drugiej pracy, to nowe wyzwanie i możliwość rozwoju w karierze. Nowym dyrektorem od 21 sierpnia br. w DPS w Nowym Czarnowie jest pani Julia Porwit.

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony