KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

30 listopada odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Gryfinie. Zaprezentowano wyróżnienie, które otrzymał Powiat Gryfiński w konkursie Lider Ekonomii Społecznej w kategorii „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”. W tym samym konkursie w kategorii "Animator Ekonomii Społecznej" wyróżnienie otrzymała Alina Leończyk - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”. Wyróżnienia te zostały wręczone 9 listopada 2017 w Kołobrzegu podczas konferencji upowszechniającej tworzenie klastrów i franczyz w ekonomii społecznej.

 

Podczas sesji przedstawiono informacje o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2016/2017. Podjęto następujące uchwały:
- w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino, 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice, 
- w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2018, 
- w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017, 
- w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017, 
- w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony