KOMUNIKAT
Rejestracja pojazdów w Chojnie

Dotyczy: Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie

W związku z trwającymi problemami z wdrażaniem programu Centralnej Ewidencji Pojazdów, od dnia 8 stycznia 2018 r. do czasu ustabilizowania się pracy programu wszelkie czynności związane z "SYSTEMEM POJAZD" będą odbywały się na zapisy.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy - 7 dni.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Strażaków ochotników spotykamy codziennie. Nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale w czasie wypadków komunikacyjnych, w trakcie wichur, opadów czy powodzi. Zarząd Powiatu doceniając pracę strażaków na drogach powiatowych, wspomógł (przy akceptacji Rady Powiatu) jednostki OSP działające w powiecie gryfińskim.

Pieniądze, które otrzymali ochotnicy przeznaczone zostaną na doposażenie strażaków lub zakup niezbędnego w akcjach ratowniczych sprzętu. W trakcie podpisywania umów, strażacy podziękowali za pomoc i wyrazili chęć dalszej współpracy. Starosta Wojciech Konarski zachęcił ich do udziału także w akcjach prewencyjnych.

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony