ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU GRYFIŃSKIEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO


W dniu 12 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie rozstrzygnął konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu gryfińskiego w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i krajoznawstwa.

Zestawienie wybranych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2018

 

Zakres: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (zł)

1.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” w Gryfinie

Udział reprezentacji powiatu gryfińskiego w finale krajowym „Czwartków Lekkoatletycznych”

4 900,00

2.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” w Goszkowie

Rozgrywki lekkoatletyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gryfińskiego

4 000,00

3.

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

IV Festiwal Piłki Siatkowej Dziewcząt CICONA CUP

2 500,00

4.

Uczniowski Klub Pływacki Marlin w Gryfinie

Miting Pływacki Laguna Cup

7 000,00

5.

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Moryniu

Impreza integracyjna o charakterze rekreacyjno - sportowym "Ziemniak na sportowo i wesoło"

1 200,00

 

Razem

19 600,00

 

Zakres: Kultura i sztuka

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (zł)

1.

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki w Kołbaczu

Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu

5 000,00

2.

Związek Sybiraków Oddział w Szczecinie

Realizacja filmu edukacyjnego pt. "Powrót"

2 000,00

3.

Fundacja Akademii Muzyki Dawnej Szczecin

Na Gotyckim Szlaku - IX Letni Festiwal Wędrowny

1 000,00

4.

Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie

Dzień Zabytków

4 500,00

5.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Moryniu

Warsztaty muzyczne

5 500,00

 

Razem

18 000,00

 

Zakres: Turystyka i krajoznawstwo

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (zł)

1.

Międzyszkolny Klub Sportowy "Hermes" w Gryfinie

Rowerem dla stulecia Niepodległej

7 600,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK w Trzcińsku - Zdrój

X Rajd Rowerowy - "100 km w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości - poznajemy ciekawe historyczne miejsca powiatu gryfińskiego

1 800,00

3.

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "MOST" w Nowym Czarnowie

Impreza Turystyczno - Integracyjna "Leśna Polana"

2 600,00

4.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno

Rowerem na szlaku Pana Samochodzika

3 000,00

 

Razem

15 000,00

 

Zestawienie odrzuconych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2018

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie

Ożywienie pamięci o przodkach i tradycji poprzez twórczości artystyczną osób niepełnosprawnych w miejscach historycznie ważnych dla terenu powiatu gryfińskiego

2.

Fundacja Nowoczesny Konin

"Znam zabytki mojego powiatu" - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu gryfińskiego dla dzieci

3.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie

"Też jesteśmy" - Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

4.

Stowarzyszenie Elektroniczni w Chojnie

Festiwal Elektroniczni

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Informacje i ostrzeżenia
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Rekrutacja - rok szkolny 2018/2019
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony