Na podstawie uchwały Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 107 poz. 1926) w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarząd Powiatu w Gryfinie serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Termin konsultacji: od 6 do 20 października 2017 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Powiatu Gryfińskiego.

Forma konsultacji:
• wyrażenie pisemnej opinii na formularzu do konsultacji i skierowanie do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ul. 11 Listopada 16d, 74-101 Gryfino
• wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu do konsultacji i przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komórką organizacyjną Starostwa wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. 11 Listopada 16d, 74-101 Gryfino, tel. 91 404 50 00 wew. 221.

Projekt Programu współpracy

Formularz konsultacji

 

 

info
Informacje - krótko
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony